ஹரிவன்ஷ் ராய் பச்சனின் நினைவுநாள்: அவரது சின்னச் சின்ன கவிதைகளுக்கு மரியாதைபுது தில்லி: புகழ்பெற்ற கவிஞரும் பாலிவுட் மெகாஸ்டாருமான அமிதாப் பச்சனின் தந்தையான ஹரிவன்ஷ் ராய் பச்சன் தனது வாழ்நாளில் இந்தி இலக்கியத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பை அளித்துள்ளார். நாட்டின் மூன்றாவது உயரிய சிவிலியன் விருதான பத்ம பூஷன், ஹரிவன்ஷ் ராய் பச்சனின் சிறந்த படைப்புகளில் ‘ஹிம்மத் கர்னே வாலோன் கி ஹார் நஹி ஹோதி’, ‘அக்னிபத்’, ‘ருகே நா து’ மற்றும் ‘மதுஷாலா’ உள்ளிட்ட பலர் அடங்கும். அவரது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, அவரது கொண்டாடப்பட்ட பணிகளைப் பற்றிய ஒரு பார்வை இங்கே:

மதுஷாலா

மதிராலே ஜேன் கோ கர் சே, சல்தா ஹை பீனே வாலா..

கிஸ் பாத் சே ஜான்? அஸ்மஞ்சாஸ் மே ஹை ஹூ போலா-பாலா..

அலக்-அலக் பாத் பட்லாடே சப், பர் மெயின் யா பட்லாடா ஹன்..-

ராஹ் பகத் தூ ஏக் சலா சல், பா ஜயேகா மதுஷாலா..

அக்னிபாத்

தூ நா தகேகா கபி,

தூ நா தமேகா கபி,

தூ நா முடேகா கபி,

கர் ஷபத், கர் ஷபத், கர் ஷபத்,

அக்னிபத், அக்னிபத், அக்னிபத்

பூர்வ் சல்னே கே படோஹி

புஸ்தகோ மே நஹி சாபி கயீ இஸ்கி கஹானி,

ஹால் இஸ்கா கியாட் ஹோதா ஹை நா ஆரோ கி ஜூபானி,

அங்கினாட் ராஹி கியே இஸ் ரஹா பர், உங்கா படா க்யா,

பர் கியே குச் லாக் இஸ் பர் சோட் பேரோ கி நிஷானி,

யே நிஷானி முக் ஹோகர் பீ பௌத் குச் போல்டி ஹை,

கோல் இஸ்கா ஆர்த், பந்தி, பந்த் கா அனுமான் கர் லே

பூர்வ் சால்னே கே படோஹி, பேட் கி பெஹ்சான் கர் லே

ருகே நா து

தனுஷ் உத்தா, பிரஹார் கர்

தூ சப்சே பெஹ்லா வார் கர்

அக்னி சி தாதக்-தாதக்

ஹிரன் சி சஜாக்-சஜாக்

சிங் சி தஹாத் கர்

ஷாங்க் சி புகார் கர்

ருகே நா து, தாகே நா து

ஜுகே நா து, தாமே நா து

விஷ்வ சர ஸோ ரஹா ஹை

ஹைன் விசார்தே ஸ்வான் சுந்தர்,

கிந்து இன்கா தாஜ்கார் பாடினார்,

வ்யோம்-வ்யாபி ஶூந்யதா கா

கவுன் சாத்தி ஹோ ரஹா ஹை?

விஷ்வ சாரா ஸோ ரஹா ஹை.

Dj Tillu salaar